00000297
16898 lei
efesmatrix
55216 lei
00000715
55216 lei
00000278
11186 lei
00000374
16898 lei
minibankroz
24900 lei
00000284
32429 lei
00000711
66164 lei
00000479
55216 lei
00000428
55216 lei
00000701
66164 lei
00000276
64260 lei
00000712
66164 lei
efesbordo
55216 lei
bankcrem
27370 lei
00000420
64260 lei
00000714
66164 lei
00000283
32429 lei
minibankmov
24900 lei
00000370
11900 lei
00000412
43554 lei
00000703
66164 lei
00000704
66164 lei
bankalbastra
24900 lei
efesCapucino
55216 lei
00000710
66164 lei
minibankcrem
24900 lei